”Sillä tavalla, että ajaa hiljempaa” – Koululaiset toivovat autoilijoilta parempaa suojatiekäyttäytymistä

Liikenneturva kysyi kevään lopulla koululaisten kuulumisista koulutieltä. Lasten viesti aikuisille oli selvä: antakaa tietä suojatiellä ja lopettakaa kännykän käyttö. Koulujen alkaessa Liikenneturva peräänkuuluttaa aikuisten vastuuta lasten koulutien turvallisuudesta. Avainasemassa on parempi suojatiekäyttäytyminen ja alhaisemmat ajonopeudet.

Liikenneturvan koululaiskyselystä* ilmeni, että monet lapsista kokivat kävelyn tai pyöräilyn olevan mieluisin tapa tulla kouluun. Aikuisilla on vastuu siitä, että se on myös turvallista. Kun lapsilta kysyttiin, miten autoilijat voisivat ottaa lapset paremmin liikenteessä huomioon, tienylitystilanteet nousivat toivelistan kärkipaikalle. Lapset toivoivat autoilijoiden antavat tietä suojatiellä, hiljentävän vauhtia ja olevan selkeitä vuorovaikutustilanteissa.

”Lapset näkevät maailman eri tavalla kuin aikuiset ja vasta harjoittelevat liikenteessä kulkemista. Ratin takana on hyvä ymmärtää, että lapset tarvitsevat selkeitä signaaleja. Kun ajetaan koulujen lähistöllä tai alueilla, joissa on paljon suojateitä, otetaan vauhti pois ja unohdetaan kiire. Hidastetaan ja pysäytetään auto kokonaisuudessaan ennen suojatietä. Jos tienylitystilanne on turvallinen, eikä muut kuljettajat aiheuta mahdollista riskiä, voi lapselle voi myös viittoa, että nyt on turvallista ylittää tie”, vinkkaa Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.

Toinen lasten esittämä toive oli keskittyminen ajamiseen eikä kännykkään. Puhelimeen keskittyvien aikuisten pelko liittyi siihen, etteivät autoilijana huomaa lapsia esimerkiksi tienylitystilanteissa.

”Ratissa kännykkään tuijottavat aikuiset pelottavat lapsia. Tässä on nyt jokaisella kuskilla peiliin katsomisen paikka. Kun ajetaan, keskitytään siihen ajamiseen. Sen lisäksi, että se on kiellettyä, kukaan ei varmasti myöskään halua tehdä lasten kouluteistä turvattomia tai turvattoman tuntuisia somepäivityksen tai sähköpostin takia”, Niemi suomii.

Vaaratilanteet suojatiellä jäävät lapsen mieleen – ”Aina ei ole oikein varma pysähtyykö autoilija vai ei”

Koululaisilta kysyttiin myös ikävistä tilanteista koulutiellä. Pyörällä kaatumisten ja liukastumisten lisäksi vastauksissa korostuivat läheltä piti -tilanteet tien ylityksissä ja risteyksissä. Myös tien antamattomuus suojatiellä jää mieleen.

”Tien ylitys on koululaisen näkökulmasta paljon isompi juttu kuin aikuisen. Siksi olisi tärkeää, että me aikuiset pyrkisimme jokainen kerta omalla toiminnallamme tekemään suojatietilanteista lapselle turvallisen tuntuisia. Kaasuttaminen suojatieltä, auton hivuttaminen lapsen ylittäessä tietä ja vaikkapa tööttääminen jäävät kaikki ikävinä asioina lapsen mieleen. Koulutie ei saa olla asia, jota lapsi pelkää”, Niemi painottaa.

Tuleville ekaluokkalaisille eniten neuvoja tienylitystilanteisiin – ”Älä jää auton alle!”

Liikenneturvan kyselyssä pyydettiin koululaisilta myös neuvoja tuleville ekaluokkalaisille. Tien ylitys ja suojatiet näkyivät vinkeissä.

”Katso aina, kun ylität suojatien; pysy valppaana liikenteessä; ei ole kiire; älä kiusaa tai töni ketään liikenteessä. Nämä ohjeet kelpaavat ekaluokkalaisten lisäksi myös meille aikuisille. Seurataan siis koululaisten neuvoja”, Niemi kannustaa.

*Liikenneturvan koululaiskyselyn tiedot kerättiin opettajien avulla. Opettajat kävivät oppilaiden kanssa keskusteluja etukäteen asetettujen kysymysten pohjalta ja kirjasivat ajatukset ylös. Tuloksiin on nostettu keskusteluissa yleisimmin esiin nousseet teemat. Keskusteluja käytiin eri puolilla Suomea. Niihin osallistui yhteensä 732 oppilasta, pääosin vuosiluokilta 1-4.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.