Arvaton raportit liikkuvuudesta avaavat uusia näkymiä pohjoismaisiin pysäköintimarkkinoihin

Arvato Financial Solutions on julkaissut kaksi raporttia, jotka avaavat aivan uudenlaisia näkymiä pysäköintipalvelujen käyttäjiin ja pysäköintiyhtiöihin. Raportit perustuvat kyselytutkimuksiin, joihin vastasi yli 3 200 henkilöä Pohjoismaista.

Understanding Nordic Consumers and the Digital Shift in the Parking Industry -raportti antaa kattavan kuvan pysäköintialasta ja ennusteen digitaalisista palveluista, joita kuluttajat haluavat käyttää nyt ja lähitulevaisuudessa. Raportissa käsitellään markkinoita yleensä, pysäköinti- ja ajotottumuksia, auton omistamista, digitalisaatiota ja kuluttajien pysäköinti- ja maksumieltymyksiä.

A deep dive into the Nordic parking industry -raportti puolestaan tarkastelee pysäköintiyhtiöiden edustajien ajatuksia muun muassa kitkattomista maksamistavoista ja lisäarvopalveluista.

”Arvato Financial Solutions on koonnut raportit helpottaakseen pysäköintiliiketoiminnan kasvua kaikissa Pohjoismaissa. Raporteissa on tärkeää tietoa kaikille pysäköinnin sidosryhmille varsinkin Pohjoismaissa”, sanoo Peter Wilmenius, Arvaton Pohjoismaiden-markkinointijohtaja.

Kuluttajia kiinnostavat sijainti, hinta ja turvallisuus

Kuluttajien muuttuvat odotukset ja uudet teknologiat lähestyvät toisiaan. Näin digitalisaatio muuttaa pysäköintialaa.

  • Pysäköintipaikan sijainti, hinta ja turvallisuus ovat tärkeimpiä tekijöitä, kun kuluttajat valitsevat pysäköintipaikkaa.
  • 82 % kyselyyn vastaajista pitää pysäköintiä jossain määrin stressaavana. Syitä tähän ovat ennen kaikkea epäselvät maksuohjeet ja pienet pysäköintiruudut.
  • Luottokortit, digilompakot ja laskutus ovat kysytyimpiä maksutapoja. Valtaosa kuluttajista maksaa mieluiten pysäköintiautomaatilla tai sovelluksella.
  • Yli 50 % vastaajista pitää uusien tekniikoiden ja sovellusten testaamisesta. Yli 80 % haluaa, että maksu tapahtuu nopeasti yhdellä klikkauksella tai maksukortin pyyhkäisyllä.

Kyselyn tulosten perusteella Pohjoismaiden markkinoilla on suuri määrä pysäköijiä, jotka ovat kiinnostuneita uusista digitaalisista pysäköintipalveluista.

“Pysäköintiala on digitalisoitumassa ja siirtymässä kohti edistynyttä tekniikkaa, jonka avulla voidaan tarjota kustannustehokkaita ja helppokäyttöisiä pysäköinti- ja maksuvaihtoehtoja. Olemme kuitenkin vasta muutoksen alkuvaiheissa. Raporteillamme haluamme auttaa yhtiöitä kehittämään omia pysäköintipalvelujaan”, Wilmenius toteaa.

Pohjoismaiset pysäköintiyhtiöt vastaavat markkinoiden muutoksiin

Pysäköintiyhtiöiden keskuudessa tehty kyselytutkimus kattaa monia alan mahdollisuuksia ja haasteita. Kyselyssä keskityttiin neljään pääalueeseen:

  • Kitkattoman maksaminen tärkeys pysäköinnissä nyt ja tulevaisuudessa
  • Lisäarvopalvelujen kasvava merkitys kilpailukyvylle
  • Automaattiseen rekisterikilven tunnistukseen perustuvan laskutuksen hyödyt
  • COVID-19-pandemian vaikutus pysäköintialaan

Kyselyssä tuli ilmi useita kiinnostavia asioita, kuten:

  • Sähköautojen latausmahdollisuutta, autojen jakamista ja mikroliikkuvuutta pidetään tärkeimpinä lisäarvopalveluina seuraavan viiden vuoden aikana.
  • Automaattista rekisterikilven tunnistusta pidetään alalla yhtenä tärkeimmistä teknologioista pysäköinnissä. Laskutuksen arvioidaan pysyvän keskeisenä maksutapana.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.