Ennakoiva kuljettaja ottaa toiset huomioon​

Ennakointivelvoite vie turvallisen liikkumisen askeleen pidemmälle: Itsensä lisäksi tienkäyttäjää velvoitetaan ottamaan myös muut liikkujat huomioon. Kuva Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 10 päivän päästä, 1.6.2020. Suurin osa arkisista liikennesäännöistä säilyy ennallaan, mutta joitain muutoksiakin tulee. Sääntöjen lisäksi myös lain periaatteet päivitettiin. Uutena periaatteena lakiin on kirjattu ennakointivelvollisuus. Liikenneturvan kysely kertoo, että tämä periaate koetaan tärkeäksi, mutta periaatteista haastavimmaksi noudattaa käytännössä. Ennakointiperiaate nostetaan esille myös Liikenneturvan somessa, jossa tarjoillaan 10 päivän lähtölaskenta uuteen lakiin.

Liikenteessä ei jokaista mahdollista tilannetta pysty kontrolloimaan etukäteen asetetuilla säännöillä. Tieliikennelaissa onkin pykälien lisäksi periaatteita, jotka ohjaavat tienkäyttäjiä yleisemmällä tasolla.

Liikenneturva selvitti suomalaisten tietämystä liikennesäännöistä kyselyllä kevättalvella 2020*. Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, miten tärkeiksi tieliikennelain yleiset periaatteet koetaan. Tärkeimpänä pidettiin velvollisuutta auttaa onnettomuustilanteessa sekä huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitetta. Kolmanneksi tärkeimmäksi koettiin ennakointivelvollisuus.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen on iloinen siitä, että ennakointivelvoite on kirjattu lakiin.

”Ennakointi on vallitsevien olosuhteiden ja tilanteen huomioon ottamista, riskien tunnistamista ja niiden välttämistä omaa toimintaa muuttamalla. Ennakointivelvoite vie turvallisen liikkumisen askeleen pidemmälle: Itsensä lisäksi tienkäyttäjää velvoitetaan ottamaan myös muut liikkujat huomioon”, Tarvainen toteaa.

Tienkäyttäjän on siis huomioitava laajasti niitä tekijöitä, joilla hän voi estää onnettomuuksia. Myös toisen tekemään virheeseen tulee valmistautua. Esimerkiksi koulun lähellä pitää varautua lasten yllättäviinkin liikkeisiin. Jos taas tienkäyttäjällä on esimerkiksi paikallistuntemusta liittyvää erityistietämystä, otetaan nämäkin seikat huomioon ennakointivelvollisuutta arvioitaessa.

Käytännön ennakointi koetaan hankalaksi

Liikenneturvan kyselyyn vastanneet arvioivat ennakointivelvollisuuden ylivoimaisesti hankalimmaksi periaatteeksi noudattaa käytännössä. Liikenneturvan kysely viime vuoden joulukuussa** kertoo, että kuljettajista moni ennakoi jo ihan sujuvasti. Yli kaksi kolmesta kokee, että liikenteessä itselle on helppoa luopua omista ”oikeuksista”, jos se sujuvoittaa muiden liikkumista.

”Ennakointi voi terminä kuulostaa joistain vähän vieraammalta. Liikennetilanteita ennakoidaan hyvin pitkälle ottamalla omassa kulussa huomioon olosuhteet ja toiset tienkäyttäjät sekä havainnoimalla aktiivisesti”, Tarvainen tiivistää.

Käytännön ennakointi on yksi sääntötärppi myös Liikenneturvan somekanavien lähtölaskennassa uuteen tieliikennelakiin. Tutustu uuden tieliikennelain muutoksiin ja turvallisiin tapoihin toimia somessa tai Liikenneturvan sivuilla.

*Liikenneturva selvitti 15 vuotta täyttäneen väestön tietoisuutta liikennesäännöistä helmikuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1060 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.

**Liikenneturvan kyselyn joulukuussa 2019 toteutti Kantar TNS Oy. Vastanneita oli 1000 henkilöä, joista 795 oli autoilevia.

Tutustu kyselyiden tuloksiin.

2 kommenttia artikkeliin ”Ennakoiva kuljettaja ottaa toiset huomioon​”

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.